Route 66 – Part 19 – Truxton Arizona – Jann visits Truxton AZ, Interview at the Frontier Motel & Cafe.